Right Map - digital karriereutvikling

I tider med store endringer og kompetansemangel, må organisasjoner jobbe aktivt for å engasjere, beholde og utvikle sine ansatte og ledere. Ansatte verdsetter og ønsker at arbeidsgivere skal gi de karrieremuligheter og råd for fremtidig utvikling.

KONTAKT OSS

Skap en kultur for mobilitet og læring

Gjennom innovativ teknologi og ekspertise om medarbeiderutvikling og mobilitet, kan vi tilby løsninger for å beholde og engasjere talenter. RightMap er vår karriereutviklingsplattform som gir innsikt og læring samt tilgang til nye (interne) karrieremuligheter.

Selvinnsikt

Vår assessment, våre verktøy og tilbakemeldinger bidrar til styrket selvinnsikt. Dette gjør det enklere å fokusere aktivitetene mot riktig utvikling og riktig fremtidig rolle der de har største potensialet for å lykkes og bli.

Alternativ og muligheter

Vår plattform hjelper folk å ta innsiktsbaserte beslutninger om de riktige alternativene og mulighetene i organisasjonen. RightMap gir personlig innsikt om mulige interne karriereveier, basert på individets egne ferdigheter, verdier og mål.

Mentoring og coaching

Å lage gode kolleganettverk internt forsterker en positiv kultur for karrieremobilitet og læring. RightMap matcher enkeltpersoner for å muliggjøre coaching og mentoring som forsterker læring og utvikling.

Innsikt i egne talenter

RightMap muliggjør suksess for organisasjoner ved å gi ansatte, ledere og organisasjoner verdifull innsikt.