Mobile Homepage Banner
Tablet Homepage Banner

Right Management

Vi gjør det mulig for virksomheter å tiltrekke seg, utvikle og beholde talenter i et marked i kontinuerlig endring.

KONTAKT OSS

Right Management har mer enn 40 års erfaring fra å støtte og utvikle medarbeidere og ledere. Våre løsninger er basert på innsikt og teknologi, og tar utgangspunkt i virksomhetens behov og kultur. Vi utvikler arbeidsstyrkens kompetanse og ferdigheter for å sikre at dine ansatte - og din virksomhet - er forberedt på å møte morgendagens strategiske kompetansekrav.

Karriereomstilling

Våre løsninger innen karriereomstilling har hjulpet mer enn 3,5 millioner mennesker med å ta sitt neste karrieresteg. Skreddersydd for medarbeidere på alle nivåer, sørger vi for å hjelpe og støtte ansatte slik at de raskere identifiserer nye og realistiske karrieremuligheter. Våre løsninger sørger for å ivarta virksomhetens omdømme og merkevare samt opprettholde virksomhetens produktivitet gjennom omstillingsprosesser.

Les mer

Medarbeiderutvikling

Stadig flere virksomheter sliter med å finne de menneskene de trenger, og den globale kompetansemangelen er en stor utfordring. For å møte denne utfordringen må virksomheter ha en god karriereutviklingsstrategi for sine medarbeidere. Vi hjelper virksomheter med å skape en fleksibel arbeidsstyrke gjennom utvikling og læring inkludert rollekartlegging, vår plattform for talentutvikling, RightMAP™ og fleksible utviklingsprogrammer for ledere og medarbeidere på alle nivåer.

Les mer

Lederutvikling

Right Managements løsninger innen lederutvikling er basert på omfattende undersøkelser og forsking og vår egen lederskapsmodell, og sikrer at du investerer i de rette menneskene. Vi bruker globalt validerte assessments og tester samt coaching for å hjelpe deg med å identifisere og utvikle lederne dine i dag - og i fremtiden.

Les mer

Talent Solutions

Vi bistår organisasjoner med å attrahere, lede og utvikle talenter, og leverer teknologibaserte og innovative HR-løsninger for å sikre at du har medarbeidere med rett kompetanse i dag og i fremtiden. Talent Solutions er spesialister på ledelse, endrings- og omstillingsløsninger og outsourcing av skalerbare rekrutteringsløsninger.

OPTIMALISERING AV ARBEIDSTYRKEN

Vi tilbyr rådgivning og samarbeid basert på en innsiktsdrevet tilnærming innen alt fra arbeidsstyrkeplanlegging, talentoptimalisering og implementering av talentstrategier til utvikling, opplæring og omskolering.

ANALYSE AV ARBEIDSSTYRKEN

Ta bedre beslutninger vedrørende arbeidstyrken og ressursplanlegging basert på data og innsikt. Våre globale forretnings- og markedsanalyser gir deg viktig innsikt i dagens arbeidsmarked og gjør det lettere å ta veloverveide forretningsavgjørelser.

DATADREVNE LØSNINGER

For å kunne ta effektive strategiske og fremtidsrettede beslutninger, trenger virksomheter en partner som kan bistå med å tilføre og tolke innsikt om arbeidsstyrken. Ved å bruke assessment og analyseverktøy, leverer vi innsikt og data som muliggjør optimalisering av prestasjon, engasjement og ressurser.