– Det finnes ingen sikre jobber, kun sikker kompetanse

Marianne Hagen er ny nordisk direktør i Right Management. Hun følger utviklingen i arbeidsmarkedet med stor interesse.

 

- For mange er jeg et kjent fjes. Jeg har jobbet i Right Management og i ManpowerGroup siden 2001. Nå gleder jeg meg til å utvikle Right Management og våre kunder i en spennende tid for alle virksomheter, sier Hagen.

- Karriere er livsløpet på jobb
Right Management sin kjernevirksomhet er karriereutvikling. Temaet engasjerer Hagen sterkt. Om hun får snakke fritt om hva som blir viktig for virksomheter i den digitale revolusjonen vi står i, snakker hun uten pause.

- Karriere handler om livsløpet på jobb, og det er vi i Right Management eksperter på. Ledere må lede annerledes enn de gjorde før. Vi hjelper virksomheter med å utvikle en arbeidsstokk som fungerer i forandringstid. Det betyr at ledere må ha fokus på å utvikle ferdigheter og kompetanse internt, sier Hagen.
Mobilitetskultur er et stikkord. For at virksomheter fortsatt skal være konkurransedyktige i fremtiden, må ledere sørge for at ansatte er motivert og rustet til å stå i endringer.

- Mange virksomheter sliter med å etterleve sin egen strategi fordi endringene kommer hyppigere enn før. Virksomheter må bli mer fleksible og de må følge med i timen, sier Hagen.

- Det finnes ingen sikre jobber, kun sikker kompetanse
Hun mener ledere må fokusere mer på de ansatte og mindre på detaljstyring og kontroll.

- I dag er du ikke en god arbeidsgiver om ikke de ansatte får utvikle seg, sier hun.
Right Managmenet anbefaler ledere å prioritere hverdagssamtalene høyt. 

- Det viktigste for hver enkelt ansatt er at vi opplever å tilføre selskapet noe. Skal du få til en kultur som er åpen for utvikling, må du være åpen om at det ikke finnes sikre jobber. Det eneste sikre er hvilken kompetanse vi tilegner oss, sier Hagen.

Ledere må derfor sørge for at hver enkelt ansatt får utvikle seg, og dette må settes i system.

Ufarliggjør endringer og fostrer utviklingskultur
En av de store trendene i arbeidsmarkedet, er at vi går fra å snakke om karriere i entall til karrierer i flertall. Store endringer gjør at dagens ansatte ikke nødvendigvis har ferdighetene bedriften behøver om fem år. I takt med at bedriftene må se etter nye ferdigheter, får også arbeidstakerne lavere lojalitet til arbeidsgiveren. Til tross for denne utviklingen ser ikke Marianne Hagen mørkt på arbeidsmarkedet. Tvert imot!

- Vi fokuserer på hvordan virksomheter og ansatte kan jobbe med egen karriere. Ingen ansatte skal stå på gult. Det er viktig at både hver enkelt og bedriften som helhet er i utvikling. Vi jobber for å ufarliggjøre endringer og fostre utviklingskultur, sier Hagen.

Når Right Management hjelper en virksomhet i endring skaffer konsulentene seg et overordnet bilde av kunden. De kartlegger kompetansen til de ansatte og analyserer behovene til virksomheten fremover.

- Vi står i en digital revolusjon der automatisering og roboter tar over flere av våre oppgaver. Det betyr ikke at det blir færre jobber. Det betyr bare at mennesker fremover kan fokusere mer på det de er gode på. Digitalisering frigjør et stort potensial. Det må ledere forstå og utnytte, sier Hagen.

Ikke slankere, bare flatere
Hun har en krevende oppgave foran seg. Right Management har gjennomgått en større omorganisering. Vi har skalert noe ned, men egentlig ikke blitt så mye slankere - bare flatere, sier Hagen.

Selskapet har blant annet en enklere struktur i dag, med færre ledere enn før. Nå har Hagen fokus på å skape det interne limet, samtidig som det er business as usual.

- Jeg er en spillende trener og liker å ha følerne ute i markedet. Jeg jobber derfor direkte med flere av våre kunder. Dette må jeg balansere med et internt fokus. Det blir viktig å skape god energi innad i selskapet fremover, sier Hagen.

Marianne Hagen begynte i stillingen som administrerende direktør i februar i år. Hun er leder for Right Management i alle de fire nordiske landene og sitter også i ledergruppen i ManpowerGroup.
 

Del