Forsvaret inngår samarbeid med Right Management

Right Management og Forsvaret inngikk i september en samarbeidsavtale om å holde karriereskiftekurs for flere av Forsvarets ledere og medarbeidere i årene fremover. Forsvaret går igjennom en stor omstillingsprosess og det er inngått en 2-årig avtale med opsjon på ytterligere 2 år.


– Vi er stolte over at Forsvaret valgte Right Management som samarbeidspartner i den prosessen de skal igjennom de neste årene. Vi har over 30 års erfaring i å hjelpe mennesker og organisasjoner i endring og omstilling, og vi vet hvor viktig omstillingsbistanden er for deltakerne når de skal igjennom et karriereskifte, sier Marianne Hagen, direktør i Right Management.

Fokus på personlig karriere – også utenfor Forsvaret
Forsvaret har forandret seg i takt med endringer i offentlig sektor og ellers i samfunnet, og gått igjennom omfattende omstillingsprosesser de senere årene. Forsvaret tar disse endringene på alvor , og ved å gi de ansatte mulighet til karriereskiftekurs får medarbeiderne mulighet for å fokusere på personlig karriere – også utenfor Forsvaret.

Karriereskiftekurs
Fra og med oktober 2018 og ut desember 2019 vil rundt 15 deltagere møte opp hver måned for et 2-dagers karriereskiftekurs hos Right Management i Lakkegata i Oslo. De vil i løpet av sine to kursdager få intensiv trening i å bli bevisst sin egen merkevare, jobbe aktivt med CV-utvikling og LinkedIn profil, og trene på ulike intervjusituasjoner. Før de kommer til Right Management som er del 2 av en kurspakke på 5 dager, har deltagerne gjennomført del 1 som består av 3 kursdager i regi av omstillingsenheten i Forsvaret. Dyktige kursholdere i Forsvarets egne rekker tar deltagerne gjennom bevisstgjørings- og kartleggingsfasen, motivasjon for et karriereskifte, og gir de et riktig godt grunnlag før de kommer til del 2 hos Right Management.

Seniorkonsulent Øivin Robberstad er kursholder fra Right Management, og tilbakemeldingene fra deltakerne har hittil vært svært gode, både når det gjelder kursinnhold og ikke minst nytteverdien for deltagerne i deres karriereskifteprosess.

-  Som er del av ManpowerGroup, som er verdensledende innen rekrutterings- og bemanningsløsninger, har vi tilgang på forskning og undersøkelser som gjør oss i stand til å forutsi trender og hva som blir viktig i arbeidsmarkedet fremover.  Dette gjør at vi i Right Management kan gjøre deltagerne best mulig rustet til å møte morgendagens arbeidsmarked og de kravene som forventes, sier Øivin Robberstad.

Videre samarbeid
Samarbeidet med Forsvaret er svært positivt og engasjerende, med motiverte og dedikerte deltagere. Mange av deltakerne er senioroffiserer med stillinger på et høyt nivå i Forsvarets organisasjon. De har en sterk faglig tyngde og er midt i et karriereskifte der de skal søke nye muligheter utenfor Forsvaret.

– Vi er veldig fornøyd med å ha valgt Right Management som en av våre samarbeidspartnere når Forsvaret nå går gjennom en omstillingsprosess. Vi er trygge på at «våre» deltakere er i de beste hender når de skal gjennomføre karriereskifteprogrammet før de skal søke nye roller utenfor Forsvaret, sier rådgiver og seniorkonsulent i Forsvarets omstillingsenhet, Gunnar Karlsen.

Right Management ser frem til videre samarbeid og ønsker velkommen til neste kursgruppe i november.

Del