I fremtiden kan vi ikke rekruttere oss ut av kompetanseproblemene

Hver fjerde norske arbeidsgiver sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Det haster med å få på plass nye arenaer for utvikling av relevante ferdigheter, viser ny undersøkelse fra ManpowerGroup.

 

Marianne Hagen– Utviklingen globalt viser at organisasjonene selv må utvikle den kompetansen deres medarbeidere behøver. Her ligger Norge bakpå, sier Marianne Hagen, administrerende direktør i Right Management i Norge.

Undersøkelsen viser at mange norske arbeidsgivere har utsatt arbeidet med å oppgradere og videreutvikle kompetansen til sine ansatte.

Mens 72 % av arbeidsgiverne i Storbritannia, 65 % av arbeidsgiverne i Sverige og 57 % av tyske arbeidsgivere legger til rette for utviklingsprogrammer til ansatte, gjør bare 40 % av norske arbeidsgivere det samme.

Kravene til ansattes kompetanse endrer seg raskere enn før. Likevel er det langt færre norske arbeidsgivere som tilbyr utviklingsprogrammer til sine ansatte enn i land vi liker å sammenligne oss med.

– Vi kan ikke ta for gitt at vi skal ha en så god tilgang på arbeidskraft også i fremtiden, sier Hagen.

Flere norske bedrifter bør starte eget utviklingsarbeid
Konkurransen om de beste hodene er hard og blir hardere. Det viser ManpowerGroups undersøkelse blant 40 000 arbeidsgivere i 43 land om hvor vanskelig det er å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Globalt melder 45 prosent av arbeidsgiverne at de sliter med å finne kvalifiserte arbeidstakere.

I Japan er tallet hele 89 prosent. Blant norske arbeidsgivere er tallet 25 prosent. Foreløpig er kompetansemangel et mindre utbredt problem i Norge enn i resten av verden, men den globale trenden er tydelig.

– I fremtiden kan vi ikke rekruttere oss ut av kompetanseproblemene. Norske bedrifter har nå et handlingsrom til å få på plass utviklingsprogrammer. Det må de bruke godt, sier Hagen.

Fire løsninger på kompetanseproblemene
Hagen peker på fire strategier organisasjoner kan følge når kampen om de beste hodene blir hardere:

 1. Investere i å videreutvikle egne ansatte. Tilby utviklingsprogrammer, dette bygger lojalitet slik at medarbeiderne ikke må gå andre steder for å få relevant kompetanse. 83 % av norske arbeidstakere under 40 år kan tenke seg å bytte til en arbeidsgiver som tilbyr samme lønn, men større muligheter for læring.
 2. Leie kompetansen. 87 % av verdens arbeidstakere sier de er åpne for nye tilknytninger til jobben (frilans, deltid, konsulent eller midlertidig).
 3. Legg til rette for intern mobilitet og hjelp ansatte opp eller videre til nye roller i eller utenfor organisasjonen. Å gjøre organisasjonen til en læringsarena og et tydelig steg på karrierestigen kan øke attraktiviteten din som arbeidsgiver.
 4. Ledere må legge mer til rette for karrieresamtaler med sine medarbeidere. Det må gjøres til en hverdagssamtale og ikke en «engang i året»-samtale. På denne måte kan det oppdages skjulte kompetanser og nye muligheter, tenk mobilitet internt. Det er viktig å få til ett reelt og åpent karrieremarkedet internt, så man ikke bare rekrutterer og avvikler.

Størst etterspørsel etter faglærte
Arbeidsmarkedet kjølnet etter oljekrisen, men etter hvert som oljeprisen har økt, har også etterspørselen etter arbeidskraft tatt seg opp igjen. Nå har imidlertid mangelen på kvalifisert arbeidskraft økt. I 2016 slet 16 prosent av norske arbeidsgivere med å finne kompetente arbeidstagere. I 2018 har tallet økt til 25 prosent.

Her er listen over kompetansene norske arbeidsgivere synes det er vanskeligst å få tak i:

 1. Faglærte
 2. Teknikere
 3. Ingeniører
 4. Yrkessjåfører
 5. Kontoransatte
 6. IT-eksperter
 7. Helsearbeidere
 8. Selgere
 9. Maskinoperatører
 10. Regnskap

Les mer om undersøkelsen her -> Talent Shortage 2018

Del